Monthly Archives: oktober 2015

Innovation och kreativitet.

Innovation och kreativitet är några av de hetaste begreppen i nuläget. Företag och organisationer i praktiskt taget alla branscher belyser behovet av kreativitet och innovation. Det här numret av tidningen består av fyra exempel på innovation och innovationsstudier. Den första artikeln är en intervju med professor Christer Karlsson som tilldelas 2015 års Gustaf Dalén medalj.

Read More

Christer Karlsson tilldelas Gustaf Dalénmedaljen

Christer Karlsson tilldelas Gustaf Dalénmedaljen för hans mångåriga och framstående vetenskapliga insatser inom innovation, teknisk utveckling och produktionsnätverk. IMIT vill gratulera och ta tillfället i akt att fråga Christer om hans framgångsrika resa, vad som driver och motiverar honom, om hur han skapat en rad framgångsrika forskningsmiljöer. Dessutom fråga hur han ser på framtiden inom

Read More