Monthly Archives: augusti 2016

Göra något litet varje dag

Det handlar om att göra och att göra något litet varje dag Din personliga marknadsföringsplan del 2 MÅL Det är oerhört viktigt att sätta ett jobbsökarmål. Att ha mål ger tydliga resultat. Att ha mål är en av de viktigaste ingredienserna för att uppnå resultat och framgång. Allt målarbete handlar egentligen om två frågor: Var

Read More

Coachande samtal

att få prata av sig, bolla tankar och idéer med någon som inte dömer, inte kommer med råd och pekpinnar är oerhört givande. Genom att svara på de frågor som coachen ställer hittar du dina egna svar och lösningar. Många är idag oerhört stressade och pressade vi tar oss inte tid att stanna upp och

Read More

Teambuilding

En för alla – alla för en Vi använder oss av gruppcoaching som verktyg Gruppcoaching kan med fördel användas då en grupp behöver arbeta fram gemensamma lösningar, mål och förhållningssätt som håller i längden. Fokus ligger på hur man inom gruppen kommunicerar,  agerar, förhåller sig till ”omvärlden” och ger varandra feedback.  Det är gruppens mål och

Read More

Säljcoaching

Vill du ha en personlig tränare – en personlig säljtränare? Att arbeta som säljare/säljchef/säljcoach är ett energikrävande arbete. Det gäller att ligga på topp hela tiden. För att orka detta behöver du fylla på med positiv energi.  Du kan behöva bolla tankar och idéer, få hjälp att se hinder och problem från ett annat håll.

Read More

Om allt var möjligt?

Vill du få ut mer av din inneboende potential? Coaching är en metod som lär människor att hjälpa och utveckla sig själva. Coaching förutsätter en övertygelse om att varje människa är utvecklingsbar. Coaching förutsätter ett behov och en vilja av den coachade att bli coachad för att nå sina mål. Vem behöver en coach? Det 

Read More