Monthly Archives: september 2017

Psykosyntes

En psykologi med själ Inom psykosyntes är människan en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur hon mår, både psykiskt och fysiskt. Det är den moderna psykologins uppgift att bidra till att människan får alla sina, till synes, motstridiga krafter i

Read More

Beteendeanalys

Självinsikt en början till förändring Extended DISC Är ett effektivt verktyg för att förstå olika beteenden och sätt att kommunicera. Medvetenheten om sitt och andras sätt ger ett bättre arbetsklimat, bättre kommunikation och förståelse för varandra och våra olika behov. Har man koll på hur gruppen är sammansatt – olika personliga kompetenser, är det också

Read More

Teamutveckling

Skapa högpresterande team Genom att skapa högpresterande team av grupper, nya som existerande, ökar organisationens produktivitet. Man ägnar tid och energi till rätt saker. Effekten av en väl planerad insats ger både ett förbättrat välmående och en ekonomisk vinst. Insatsen anpassas efter gruppens behov och mål och kan exempelvis handla om; att skapa samstämmighet mellan

Read More

Vad är Coaching?

Coaching är ett sätt att optimera en individs resurser och ett sätt att stödja utveckling med resultatfokus. En personlig coach hjälper dig att prestera och må bättre, att göra det du redan vet att du borde göra, eller att få nya insikter och bli den du vill vara. Coachen hjälper dig hjälpa dig själv att

Read More