Guide till rätt utbildning

Vill du byta karriär eller går du snart ut gymnasiet?

Om svaret på någon av de frågorna är ja, och du dessutom är beredd att lägga ner lite plugg för att skaffa ditt nya (eller ditt första) drömjobb, så har du kommit helt rätt. Här hittar du nämligen all information som du behöver för att hitta rätt i den djungel av utbildningsmöjligheter och skolor som finns där ute. Vet du till exempel vilken utbildning som krävs för att få kalla sig själv psykoterapeut? Eller hur man får tillstånd att skjutsa turister med båt i skärgården? Eller vilken skola man måste gå för att bli trafikpilot? Om du fortsätter läsa så kommer du snart att veta allt det där, och dessutom kommer många av dina övriga funderingar angående skola och utbildning att få sina svar. Förhoppningsvis så kommer du också att komma på vad du ska göra med resten av ditt liv.

Yrkeshögskola och vanlig högskola

En första grov uppdelning av utbildning, iallafall i Sverige, kan man göra mellan Yrkeshögskola (YH) och vanlig högskola/universitet. På de två sistnämnda institutionerna så ges akademiska kurser och utbildningar i form av hela linjer eller program (som ger en akademisk examen som exempelvis läkarexamen, jurist eller civilekonom). På ett universitet eller på en högskola så kan man också läsa fristående kurser inom vitt skilda ämnen som filosofi och Latinamerika-kunskap till exempel. På en yrkeshögskola så är alla program direkt kopplade till arbetsmarknadens behov och det är vanligt att utbildningar på dessa skolor består av mycket praktik för att eleverna snabbt ska komma ut i arbetslivet. Även om man vid dessa skolor ger en yrkesexamen, så är den inte akademisk på samma sätt som en examen från universitet eller högskola. Faktum är att för att få köra den där båten i skärgården som nämndes i ingressen, så måste man genomgå en YH-utbildning på två år samt komplettera studierna med 12 månaders sjötid, för att sedan få en examen som fartygsbefäl. Med sin examen klar så har man rätt att köra kommersiell båttrafik och har därmed ett nytt jobb. När det gäller de andra två yrkena som nämndes inledningsvis, psykoterapeut och trafikpilot, så har de det gemensamt att deras respektive utbildningar ges av privata yrkeshögskolor med rätt att utfärda vissa examen och diplom. Detta betyder också att, även bägge skolor berättigar till studiemedel från CSN, så måste man samtidigt betala en kursavgift (ibland flera hundra tusen kronor). Det vanligaste är därför att företag som är verksamma inom relevanta områden betalar en eventuell pilot- eller psykoterapeututbildning åt en anställd i syfte att höja företagets kompetens.