Beteendeanalys

      Kommentarer inaktiverade för Beteendeanalys

Självinsikt en början till förändring

Extended DISC

Är ett effektivt verktyg för att förstå olika beteenden och sätt att kommunicera. Medvetenheten om sitt och andras sätt ger ett bättre arbetsklimat, bättre kommunikation och förståelse för varandra och våra olika behov. Har man koll på hur gruppen är sammansatt – olika personliga kompetenser, är det också lättare att rekrytera rätt person till teamet. En bra mix ger bästa förutsättningen för ett framgångsrikt team.

Nytta för individen
Insikt om egna och andras beteendemönster
Ökad medvetenhet om eget och andras motivationsfaktorer
Medvetenhet om starka och utvecklingsbara sidor hos sig själv
Ökad förståelse andra människor och olika behov
Förbättrad kommunikation med andra människor

Nytta för organisationen
Gemensamt språk kring beteenden och kommunikationsstilar
Förbättrad kommunikation
Bättre utnyttjande av organisationens resurser
Förbättrat arbetsklimat
Bättre förutsättningar att rekrytera rätt från början

Användningsområden
Coaching
Rekrytering
Teamutveckling
Ledarskapsutveckling
Personlig utveckling