Arbetssätt

När jag började intressera mig för genrepedagogik började jag förstå att det finns en hel frågetecken kring de relativt fria arbetssätt som kännetecknar den progressiva pedagogiken. Exemplet med elever som… Läs mer »

Psykosyntes

En psykologi med själ Inom psykosyntes är människan en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur… Läs mer »

Beteendeanalys

Självinsikt en början till förändring Extended DISC Är ett effektivt verktyg för att förstå olika beteenden och sätt att kommunicera. Medvetenheten om sitt och andras sätt ger ett bättre arbetsklimat,… Läs mer »