Fokus på skolpolitik

      Inga kommentarer till Fokus på skolpolitik

Ett panelsamtal med skolpolitiker och lärare, och efterföljande diskussioner med fokus på att öka politikernas kunskap om skolan, är något som jag har funderat en del på de senaste dagarna.

Häromdagen publicerade tidningen Dagens samhälle en lista över skolans 50 mäktigaste personer. Att finnas med på en lista över makthavare väckte en del tankar hos mig och jag funderade en del över det ansvar som följer med makt. Jag funderade även över vad vi tillsammans skulle kunna göra för att skoldebatten skulle kunna få ett mer angeläget fokus och för att vi skulle kunna nå ut med våra egna frågor. För det är faktiskt så att vi som verkar i skolan nästan alltid vet vad som behöver förändras och utvecklas men att vi inte alltid ges rätt förutsättningar att göra just detta.

Nog vill politiker lyssna till lärare
Om jag, som lärare och aktiv twittrare, har hamnat på en lista tillsammans med personer som på ett eller annat sätt har reell makt att påverka skolan på ett övergripande plan måste det betyda att ett flertal människor anser att mina ord är värda att lyssna på. Det måste i sig betyda att politiker, journalister och beslutsfattare av olika slag vill lyssna till det lärare har att säga men att det kanske inte ges tillräckligt med tillfällen för just detta. Visst, vi kan interagera via sociala medier och politiker kan bege sig ut i ”verkligheten” för att besöka skolor och prata med lärare, men räcker det? Kan vi på något sätt erbjuda våra skolpolitiker möjlighet att få ökad kunskap om vilka frågor som vi anser vara viktigast och vilka frågor vi anser att skolpolitiken bör fokusera på? En mer verklighetsförankrad skoldebatt, så att säga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *