Innovation och kreativitet.

      Kommentarer inaktiverade för Innovation och kreativitet.

Innovation och kreativitet är några av de hetaste begreppen i nuläget. Företag och organisationer i praktiskt taget alla branscher belyser behovet av kreativitet och innovation. Det här numret av tidningen består av fyra exempel på innovation och innovationsstudier.
Den första artikeln är en intervju med professor Christer Karlsson som tilldelas 2015 års Gustaf Dalén medalj. Medaljen, i rent guld, delas ut till personer som har avlagt examina vid Chalmers och som har genomfört förtjänstfull verksamhet som bygger på Chalmers kompetensområden och som spänner från teknikens matematiska och naturvetenskapliga grunder via ingenjörstekniken till teknikens industriella och samhälleliga förverkligande.

Utmärkelsen motiveras av Christers framstående vetenskapliga insatser inom innovation, teknisk utveckling och produktionsnätverk. IMIT och jag personligen vill framföra våra varmaste gratulationer. Därefter följer en artikel om öppen innovation med fokus på öppen källkod.

Professorerna; Björn Regnell, Per Runeson, Martin Höst och Johan Linåker, doktorand vid Lunds universitet, ligger bakom studien som handlar om hur öppen innovation genom öppen källkod
kan snabba upp utvecklingen och skapa affärsfördelar som påskyndar innovation.

Författarna identifierar utmaningar som att det inte finns några garantiavtal från underleverantörer att falla tillbaka på. Det finns också många som arbetar med öppen källkod och som är villiga  att dela med sig av sin kunskap, men det sker  inte i form av traditionellt organiserad supportverksamhet utan i diskussionsforum på internet. Därför kan det upplevas som en större risk för en  företagsledning att faktiskt ta det ansvaret i sin egen organisation.

Genom att selektivt skilja ut vilken kod som utvecklas gemensamt  med andra och vilken kod som utgör  ens egen hemliga differentiering, kan utvecklingen snabbas upp och koden få högre kvalitet. En tredje artikel är samförfattad av  Katarina Stetler, Innovationsstrateg och fordonsergonom på Scania och nyligen disputerat vid KTH, tillsammans med Magnus MackAldener  avdelningschef för transmissionsutveckling på Scania, som kommer ut med en ny bok: ”Kreativ när piskan viner”. Bakgrunden till boken är deras betraktelser av nutidsfenomen som skapat en hög press på effektivitet samtidigt som företag förväntas lansera nya innovationer med allt tätare intervall.

Frågan de ställer är om kreativitet och effektivitet kan kombineras? Boken ger en genomgång av kvartalsekonomi, Lean och flödesoptimering, samt kortsiktigt tänkande riskerar att utarma Sveriges innovationsförmåga. Den andra halvan ägnas åt att förklara de ingredienser som behövs för att lyckas med både effektivitet och kreativitet. Lösningen som förespråkas är att öka trycket på innovation.

Den avslutande artikeln handlar om konsten att utnyttja ”the crowd” för att lyckas med öppen innovation. Det är Lars Bengtsson, professor i industriell ekonomi, på Lunds Tekniska Högskola som genomfört en större fallstudie. Lars menar att det inte är så konstigt att öppen innovation lockar ett stort intresse för att utnyttja externa kunskapskällor för att generera, välja och designa  innovationer. De flesta stora företag har dock inte ökat sin FoU-verksamhet de senaste decennierna, snarare minskat och ofta kopplat den närmare den befintliga verksamheten snarare än  morgondagens verksamhet. För att upprätthålla innovationskraften krävs då mer samverkan som kommer från the ”crowd”, dvs innovationsintermediärer. Studien presenterar tre managementkompetenser för att lyckas med öppen innovation och crowdsourcing.