Plugga på distans

Många som letar efter utbildning eller en skola för att skaffa sig en ny karriär gör kanske detta vid en tidpunkt i livet då man kanske redan kommit en bit på väg med familjebildning och etablerade sociala relationer. Man är med andra ord vuxen, och har i och med detta faktum svårt att tänka sig det traditionella studentlivet som ofta innefattar både gemensamma fester och studiegrupper under sena kvällar. För andra kan det ligga till på det viset att man helt enkelt inte kan eller vill tillbringa alltför mycket tid på sin skola, eftersom man jobbar eller gör något annat samtidigt som man studerar. För alla som känner igen sig i beskrivningen ovan så finns det all anledning att gå igenom utbudet av utbildningar som ges på distans. Det innebär i regel mycket större frihet att själv lägga upp sina studier jämfört med en utbildning eller skola med bunden undervisning (obligatorisk närvaro), men ställer samtidigt högre krav på andra sätt vilket vi kommer in på lite senare.

Vilken typ av utbildning ges på distans?

Långt ifrån all typ av utbildning ges på distans, och både ämnesområdet och vilken skola det gäller påverkar om det ens är möjligt med distansundervisning. Som en tumregel kan man, att ju mer praktisk en utbildning är desto mindre sannolikt är det att den i sin helhet eller i delar ges på distans. Kurser i programmering och liknande (alltså väldigt teoretiska ämnen) kan man i större utsträckning hitta som distansutbildningar. För den som vill skaffa sig någon typ av grundläggande behörighet för att plugga på högskola eller universitet, till exempel genom att läsa naturvetenskapligt basår, så går detta ofta utmärkt att göra på distans. De praktiska moment som ingår i kursplanen (som till exempel laborationer) innebär dock att man måste närvara vid ett fåtal tillfällen under terminens gång. Dessa tillfällen brukar då vara schemalagda på helger eller kvällar för att passa människor som samtidigt arbetar med något annat.

Utbildning på distans kräver disciplin

Idag arbetar många inom områden och inom företag som tillåter arbete hemifrån under hela eller delar av arbetstiden. De som provat på att arbeta på det sättet har förmodligen insett att det innebär en viss utmaning i form av planering och disciplin, och att det är lätt att skjuta upp arbetsuppgifter eftersom tid verkar finnas i överflöd. Att gå en utbildning på distans innebär att den som pluggar måste vara lika noga med sin tidsplanering som den som arbetar hemifrån, och man måste kunna se sin skola som ett arbete utan att någon påminner en om att det är dags att gå till föreläsningen eller lektionen. Med andra ord så innebär detta att utbildning på distans knappast är något för alla, snarare kan det innebära en katastrof för resultaten om disciplinen saknas. Om man däremot är skicklig på att lägga upp sina dagar så att allting hinns med så är distansutbildning ett alldeles utmärkt alternativ eftersom det gör det möjligt att ägna sig åt till exempel arbete samtidigt. Många kurser och utbildningar ges dessutom på halvfart och liknande, vilket gör det något enklare att sköta planeringen.