Psykosyntes

      Kommentarer inaktiverade för Psykosyntes

En psykologi med själ

Inom psykosyntes är människan en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur hon mår, både psykiskt och fysiskt. Det är den moderna psykologins uppgift att bidra till att människan får alla sina, till synes, motstridiga krafter i balans och harmoni. Detta är grunden i dr Roberto Assagiolis psykosyntes.
För närmare 100 år sedan lade den italienska läkaren Roberto Assagioli grunden till psykosyntesen. För att skapa ett fungerande samspel mellan kropp, själ, känslor och intellekt använde han sig av tekniker från olika tider och olika psykologiska skolor – från psykoanalys och medicin till filosofi, religion och modern vetenskap. Detta helhetstänkande utgör ett dynamiskt utgångsläge för personligt, mellanmänskligt och organisatoriskt växande.

Med fokus på vår potential

Psykosyntes är en utvecklingsorienterad psykologi som fokuserar på det friska i varje individ.
Istället för att se våra personliga svårigheter som begränsande, ser man inom psykosyntesen våra brister och tillkortakommanden som en stor utvecklingspotential. I varje problem vi upplever, finner vi fröet till personlig utveckling och mognad. Psykosyntesen fokuserar på vår potential och hjälper oss att identifiera våra mål och vårt syfte med livet. Genom att anta de utmaningar som dyker upp på vägen utvecklas vi som individer och närmar oss samtidigt våra mål.

Viljan som drivkraft

Det är viktigt att vi lyssnar på och respekterar vår egen vilja om livet ska kännas meningsfullt och vi ska känna oss lyckliga. Ändå är det påfallande ofta som viljan får stiga åt sidan, antingen för att andras behov upplevs som viktigare, för att vi är rädda eller helt enkelt därför att vi inte är vana att använda den. Psykosyntesen leder dig i riktning mot din egen innersta vilja och uppmuntrar dig att agera utifrån den.
Nyckeln till ett hälsosamt liv är en känsla av meningsfullhet. Vet jag vem jag är och vad jag vill så kommer jag också att uppleva livet som meningsfullt. Psykosyntesen erbjuder dig metoder att finna meningen och ytterst syftet med ditt liv.

En praktisk psykologiform

Psykosyntesen är en praktisk psykologi. Den ska inte bara få oss att förstå varför vi beter oss som vi gör, utan också hjälpa oss omsätta våra intellektuella insikter till praktiskt handlande. Då kan vi lära känna oss själva bättre, förstå våra behov och skapa en egen handlingsplan för livet. En handlingsplan som känns meningsfull att följa.
Inspirerad av tänkare och vetenskapsmän från olika kulturer och religioner skapade Assagioli därför en mängd aktiva tekniker. Tekniker som kan användas både av enskilda individer och som hjälpmedel i samtalsterapi, utbildning, personalutveckling med mera.

Psykosyntes är en livsattityd!

Psykosyntes är mer än en psykologisk arbetsmetod. Det är en livsattityd, ett varsamt sätt att närma sig helheten. Det är en öppen modell för personlig och organisatorisk utveckling – en referensram som omfattar kroppsliga, transpersonella och sociala aspekter där kärleken till oss själva och andra intar en viktig roll. Det här är ett synsätt som åskådliggörs i den här lilla historien:
En man fick tillåtelse att besöka himlen och helvetet medan han ännu levde. Han begav sig först till helvetet. Där såg han en stor samling människor som satt vid långbord dukade med ett överflöd av läckra rätter. Ändå var de här människorna utsvultna och grät. Besökaren såg snart anledningen: deras skedar och gafflar var längre än deras armar så de kunde inte föra maten till munnen. Därnäst kom mannen till himlen, där såg han samma scen: långbord rikt försedda med rätter av alla slag. Också där hade människorna skedar och gafflar som var längre än deras armar och var likaså ur stånd att äta själva. Ändå var de glada och mätta. Hur gick det till?
De matade varandra.