Sätt att förbättra utbildningen – lärare

      Kommentarer inaktiverade för Sätt att förbättra utbildningen – lärare

Coach: intellektuell och känslomässig guide
Den viktigaste rollen för lärare är att coacha och vägleda eleverna genom inlärningsprocessen med särskild uppmärksamhet vid att vårda en elevs intressen och självförtroende. Eftersom tekniken ger mer läroplaner kan lärarna tillbringar mindre tid föreläsa för hela klasser och mer tid i mentorskap med studenter som individer och handleda dem i områden där de behöver hjälp eller söka ytterligare utmaningar inom.

En femteklasslärare använder övningar och simuleringar från konfliktlösning med sina elever, hjälper dem att lära sig empati, samarbete, positivt uttryck för känslor och uppskattning av mångfald.

Läsning: Undervisning som inlärling
Förberedelsen för en lärarkarriär bör följa den modell för inlärling där nybörjare får lära sig av erfarna mästare. Lärarstudenter ska tillbringa mindre tid i föreläsningssalar och lära ut pedagogisk teori och mer tid i klassrummet som arbetar direkt med elever och expertlärare. Den pedagogiska skickligheten skall kontinuerligt skärpas med tid för att ta kurser, delta i konferenser och dela lektioner och tips med andra lärare på nätet och i grupper.

Online communities och lärare i nätverk sätter nybörjare och expertlärare tillsammans i ett webbaserad och professionell gemenskap. Online mentorskap ger nybörjarlärare tillgång till fulländade utövare ivriga att stärka yrket vid sina rötter.

Skolor
Anta teknik
Intelligent användning av teknik kan förändra och förbättra nästan varje aspekt av skolan, modernisera läroplanen, elevuppgifter, föräldrakommunikationer och administration. Online kursplaner omfattar nu lektionsplaner, simuleringar och demonstrationer för användning i klassrum och översyn. Med onlineanslutningar kan eleverna dela sitt arbete och kommunicera mer produktivt och kreativt. Lärare kan föra register och bedömningar med hjälp av programvaruverktyg och hålla nära kontakt med studenter och familjer via e-post och röstbrevlåda. Skolor kan minska de administrativa kostnaderna med hjälp av tekniska verktyg som andra områden har gjort och ge mer pengar till klassrummet.

En kemiklass som har övergett sina läroböcker. Istället planerar de forskning och att genomföra sina experiment med material som samlats in på nätet från tillförlitliga resurser kemi.

Omorganisera resurser
Resurser av tid, pengar och anläggningar måste omstruktureras. Skoldagen bör göra det möjligt för mer djupgående projektarbete bortom 45-minutersperioden inklusive blocket för schemaläggning av klasser under två timmar eller längre. Skolorna bör inte stänga under ett tremånaders sommarlov utan bör förbli öppna för studentaktiviteter, lärande utveckling och gemenskap användning. Mer pengar i skoldistrikt bör riktas till klassrummet snarare än byråkratin.

Nytt skolbyggande och renovering bör betona skolans utformning som stödjer elever och lärare samarbetar i team med genomgripande tillgång till teknik. Skolor kan som omgjorda också fungera som allaktivitetshus som ger hälsa och sociala tjänster för familjer samt rådgivning och föräldraskap klasser.