Sätt att förbättra utbildningen – studenter

      Kommentarer inaktiverade för Sätt att förbättra utbildningen – studenter

Engagemang: projektbaserat lärande
Eleverna går utöver läroboken för att studera komplexa ämnen baserade på verkliga problem såsom vattenkvaliteten i sina samhällen eller historien om sin stad och analysera informationen från flera källor, inklusive Internet och intervjuer med experter. Projektbaserade klassrum är mer krävande än traditionella bokbaserad undervisning där eleverna bara kan memorera fakta från en enda källa. Istället när studenter använder originaldokument och data måste principer som omfattas av traditionella kurser som ger dom lärande på ett mer meningsfullt sätt. Projekten kan pågå under slera veckor och flera projekt kan täcka hela kurser. Studentarbetet presenteras för publik utan läraren inklusive föräldrar och samhällsgrupper.

Exempel är en fjärde och femteklass elever som samlar insektsprover, studerade dem under ett elektronmikroskop via en fiberoptisk länk till ett närliggande universitet och använder Internetresurser för sina rapporter och diskuterar sina fynd med universitets entomologer.

Integrerade studier
Studier bör ge studenterna möjlighet att nå över traditionella discipliner och utforska sina relationer. Historia, litteratur och konst kan vävas samman och studeras tillsammans. Integrerade studier möjliggör ämnen som skall undersökas med hjälp av olika former av kunskap och uttryck som läsförmåga som utvidgas bortom det traditionella fokuset på ord och siffror för att inkludera grafik, färg, musik och rörelse.

Exempel är en fjärdeklass på landsbygden som skall lära sig läsa, skriva, matematik, vetenskap och teknik samtidigt använder inlärningen genom att söka efter sällsynta insekter.

Dela: kooperativ inlärning
Att arbeta tillsammans på projektgrupper som styrs av utbildade lärare där elever kan lära sig färdigheter att samarbeta, hantera känslor och lösa konflikter i grupper. Varje medlem i teamet är ansvarig för att lära sig ämnet samt hjälpa lagkamrater att lära. Kooperativ inlärning utvecklar sociala och emotionella färdigheter vilket ger en värdefull grund för sitt liv som arbetstagare, familjemedlemmar och medborgare.

De klarar deadlines och lösa meningsskiljaktigheter för att producera modeller, budget och rapporter långt utöver vad en enskild elev kunde åstadkomma.

Expandera: Omfattande bedömning
Bedömning bör utvidgas bortom enkla provresultat att istället ge en detaljerad kontinuerlig profil av studentens styrkor och svagheter. Lärare, föräldrar och enskilda elever kan noga övervaka akademiska framsteg och använda bedömningen för att fokusera på områden som behöver förbättras. Tester bör vara en möjlighet för studenter att lära sig av sina misstag, göra om testet och förbättra sina resultat.