Teambuilding

      Kommentarer inaktiverade för Teambuilding

En för alla – alla för en

Vi använder oss av gruppcoaching som verktyg

Gruppcoaching kan med fördel användas då en grupp behöver arbeta fram gemensamma lösningar, mål och förhållningssätt som håller i längden. Fokus ligger på hur man inom gruppen kommunicerar,  agerar, förhåller sig till ”omvärlden” och ger varandra feedback.  Det är gruppens mål och behov om styr coachingprocessen.
 

Metoden lämpar sig för t ex arbetsgrupper, ledningsgrupper och intressegrupper.

En coach hjälper gruppen att:

  • Hitta bra sätt att kommunicera
  • Tydliggöra gemensamma mål
  • Förbättra samarbetet
  • Öka förståelsen för varandras olikheter
  • Öka gruppdynamiken
  • Lösa uppgifter
  • Skapa arbetsglädje