Teamutveckling

      Kommentarer inaktiverade för Teamutveckling

Skapa högpresterande team

Genom att skapa högpresterande team av grupper, nya som existerande, ökar organisationens produktivitet. Man ägnar tid och energi till rätt saker.
Effekten av en väl planerad insats ger både ett förbättrat välmående och en ekonomisk vinst.

Insatsen anpassas efter gruppens behov och mål och kan exempelvis handla om; att skapa samstämmighet mellan gruppens/individens och organisationens mål, öka deltagarnas ansvarstagande och delaktighet, öka förståelsen och se nyttan av varandras olikheter, förbättra kommunikationen samt hantera konflikter.

Ett högpresterande team kännetecknas bl a av
– Medlemmarna har en klar och samstämmig bild av teamet mål
– Teamet innehåller minsta möjliga antal medlemmar som krävs för
att uppnå målen
– Ledarstilen matchar teamets utvecklingsnivå
– Arbetsuppgifterna är i fokus
– Rollerna är tydliga och matchar individernas kompetens och talang
– Prestigelös arbetsfördelning
– Öppen kommunikation, där alla tillåts delta
– Teammedlemmarna får, ger feedback med avseende på effektivitet
och produktivitet.
– Teamet har en stark sammanhållning
– Konflikter uppstår men de är kortvariga och man har effektiva strategier
konflikthantering.
– Teamets normer stimulerar prestationer, kvalitet, framgång och
innovationer