Vad är Coaching?

      Kommentarer inaktiverade för Vad är Coaching?

Coaching är ett sätt att optimera en individs resurser och ett sätt att stödja utveckling med resultatfokus.
En personlig coach hjälper dig att prestera och må bättre, att göra det du redan vet att du borde göra, eller att få nya insikter och bli den du vill vara. Coachen hjälper dig hjälpa dig själv att ta dig från punkt A till B, att gå från tanke till handling. Förutsättningen är att du vill, att det finns en förändringsvilja. Den svåraste motståndaren vi möter i livet är oftast vi själva. En viktig aspekt av coaching är därför att synliggöra och undanröja det som hindrar oss.

Till vad används coaching?

Coaching används för att hjälpa dig med bl a detta (om än inte på en och samma gång)
Fatta medvetna beslut
Ökad självkännedom
Stärka självförtroendet
Kartlägga nuet
Upptäcka och utveckla styrkor
Sätta/förtydliga mål
Ta reda på nästa steg
Förbättra din förmåga att kommunicera
Effektivisera arbetet
Ge dig stöd, fokus och drivkraft
Förberedning inför utvecklingssamtal
Utveckla ett coachande ledarskap
Utveckla din empati
Förbättra relationer
Bryta ett negativt vanemönster
Nå resultat
Kontakta mig för ett första förutsättningslöst samtal, så du får en känsla för vad coaching är, och vad det kan innebära för dig och ditt företag.

Coaching i företag

Företagets viktigaste resurs är dess personal. Där människor växer, där växer också företaget. Där människor trivs, känner sig engagerade och motiverade förbättras också företagets resultat. Omotiverad personal kostar företaget väldigt mycket pengar i form av ineffektivitet och sjukfrånvaro.

I företag kan det praktiskt handla om:

Executive coaching
Det kan vara ensamt på toppen. Chefer har begränsade möjligheter att bolla idéer, tankar och beslut inom organisationen. ”Executive coaching” eller chefscoaching ger dig som chef ett bollplank, en extern part som ställer viktiga och ibland utmanande frågor för att du ska utveckla ditt ledarskap. Regelbundna möten med en coach hjälper upptagna företagsledare att tänka klart, reflektera och bli mer effektiva i sitt arbete.

Teamcoaching
Team kan uppnå fantastiska resultat. Teamet kan lyckas långt bättre än varje medarbetare var för sig. Effektiva team är ingen slump. Får du ut maximal kapacitet och kreativitet av ditt team? Teamcoaching kan vara ett alternativ när en nybildad grupp ska komma igång med sitt arbete eller när en arbetsgrupp inte fungerar ; man kanske har fastnat i gamla roller och arbetssätt och behöver hjälp för att komma vidare, sätta gemensamma mål, öka prestationsförmågan, implementera värderingar, hantera konflikter etc.

On Boarding
För nyanställda att på bästa sätt komma in i sin nya roll, och snabbt kunna tillföra med sin egen person och kompetens. Du har lagt ner mycket pengar på att hitta den rätta kandidaten. Nu när personen äntligen är på plats tar det tid även för den mest erfarne att komma in i företaget ordentligt och prestera fullt ut. Med en coach under en uppstartsfas förkortas tiden, och företaget minskar på så sätt sina kostnader.

Du som privatperson

En coach hjälper dig att se din förmåga och att utnyttja och utveckla din fulla potential. Att skapa medvetenhet och hitta din inneboende styrka. Inom coachingen utgår man ifrån att varje individ har sina egna svar. Coachen hjälper dig att strukturera och se dem utifrån. För att skapa en bestående förändring krävs att motivationen kommer inifrån dig själv. Du som coachas tvingas sätta igång din egen utvecklingsprocess och lära dig lyssna inåt och hitta dina egna lösningar. Du kanske känner att du har fastnat och vill komma vidare? Eller så har du ett givet mål men vill ha extra kraft/stöd att nå detta. Jag blir precis lika glad som du när du nått det, för då har jag också nått mitt !!! Jag vill hjälpa dig att bli den du är och leva efter dina värderingar. Vi har alla så mycket mer kraft inom oss än vi kanske anar. Vi gör antaganden, har begränsade övertygelser om oss själva och andra som ibland behöver slås hål på, för att komma vidare
Vad har du för drömmar/Mål?
Vad skulle det innebära för dig att nå dina mål?