Vikten av språk

      Inga kommentarer till Vikten av språk

Språk är vårt främsta tankeverktyg och för att kunna nå skolframgång måste man dels ha ett språk att kunna tänka på, dels ett språk att kunna lära nytt på. Det kan vara samma språk eller olika språk, det som betyder något är att man har (minst) ett välutvecklat språk som tankeverktyg.

Om språket är vårt främsta tankeverktyg måste även språket vara vårt främsta kunskapsverktyg. Utan språk är det svårt att lära, utvecklas och tillägna sig kunskap. Det kanske till och med är omöjligt. Därför är frågan om våra elevers språkutveckling en väldigt viktig fråga att fundera kring. Kanske den viktigaste? Även om jag vurmar lite extra för just flerspråkiga elever och den komplexitet det innebär att lära och utveckla ny kunskap på sitt andraspråk får vi inte glömma bort att skolspråket inte är någons modersmål. Alla, oavsett språklig eller kulturell bakgrund, kommer till skolan utan några större kunskaper i det kunskapsrelaterade språket, även kallat skolspråk eller academic language, som krävs för att nå skolframgång. Frågan vi måste ställa oss är varför det bara är vissa som lär sig detta språk i tillräckligt hög grad för att lyckas i den svenska skolan. Det handlar till stor del om att vi lärare inte undervisar tillräckligt explicit, vilket leder till att det endast är de redan gynnade eleverna som kan ta till sig av undervisningen och utvecklas vidare. Är vi medvetna om detta, undrar jag.

Om vi ska se till att få en skola för alla måste vi först och främst fundera över om vårt sätt att undervisa verkligen gynnar alla våra elever. Sedan måste vi se till att vi skaffar oss den kunskap och den kompetens vi behöver för att kunna bedriva en undervisning som gynnar alla. Inte majoriteten av eleverna eller de redan gynnade. Alla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *