Månadsarkiv: september 2017

Psykosyntes

En psykologi med själ Inom psykosyntes är människan en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur… Läs mer »

Beteendeanalys

Självinsikt en början till förändring Extended DISC Är ett effektivt verktyg för att förstå olika beteenden och sätt att kommunicera. Medvetenheten om sitt och andras sätt ger ett bättre arbetsklimat,… Läs mer »

Teamutveckling

Skapa högpresterande team Genom att skapa högpresterande team av grupper, nya som existerande, ökar organisationens produktivitet. Man ägnar tid och energi till rätt saker. Effekten av en väl planerad insats… Läs mer »